FAQ: Jak zmienić podświetlenie? – HEX-R

Podświetlenie możesz zmienić za pomocą przycisku znajdującego się na spodzie myszy oznaczonego żarówką. Szybkie wciśnięcie przycisku zmieni efekt paska LED znajdującego się z tyłu natomiast długie przytrzymanie przycisku wyłączy podświetlenie całej myszy. Efekty oraz podświetlenie można dowolnie zmieniać i programować z pozycji dedykowanego oprogramowania.