FAQ: Na jaką odległość połączenie Bluetooth między smartfonem a głośnikiami BS-031, BS-032, BS-033 będzie optymalne i nie będzie powodowało żadnych zakłóceń w przesyle muzyki?

Smartfon może być w linii prostej oddalony o 10m od głośnika. Taka odległość nie będzie powodowała zakłóceń w odtwarzaniu muzyki. W przypadku gdy głośnika używamy wewnątrz budynku, odległość ta może być mniejsza ze względu na napotykane przeszkody np. ściany gdy głośnik znajduje się w innym pomieszczeniu niż smartfon, z którego odtwarzany jest dźwięk.