Serwis

Gwarancja

Dystrybutor udziela gwarancji na czas wskazany na opakowaniu każdego z produktów. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane lub urządzenie będzie wymienione na nowe bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty dostarczenia urządzenia wraz z kopią dowodu zakupu do siedziby firmy. Do przesyłki musi być dołączony dokładny opis usterki i sposób jej powstania oraz dokładne dane adresowe i telefoniczne Klienta.

Reklamacje

Adres dla przesyłki reklamacyjnej:

Elmak Sp. z o.o.
Serwis gwarancyjny

Al. Żołnierzy I Wojska Polskiego 20
35-301 Rzeszówe-mail: serwis@savio.net.pl

Karta gwarancyjna

Pobierz kartę gwarancyjną

Odstępstwa od gwarancji

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania, uszkodzeń mechanicznych, zalania płynami, odwrotnie założonych baterii.
Firma nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie pozostawione w urządzeniu akcesoria, dlatego przed wysyłką prosimy upewnić się, czy zostały z niego usunięte wszelkie własne karty pamięci, baterie, pendrive itp.

Konsultacja

W przypadku stwierdzenia wady produktu mogą Państwo również zgłosić się do punktu, w którym go zakupili i zapytać sprzedawcę o możliwość dokonania zgłoszenia gwarancyjnego za jego pośrednictwem.